Bekreftet skrantesjuke på reinbukk i Nordfjella (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det er bekreftet et nytt tilfelle av skrantesjuke CWD i Nordfjella, denne gangen på en villreinbukk… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar