Det er bekreftet et nytt tilfelle av skrantesjuke CWD i Nordfjella, denne gangen på en villreinbukk… (Veterinærinstituttet)