Veterinærinstituttets tilstedeværelse i Nord-Norge er tema for et forslag fra enkelte stortingsrepresentanter fra landsdelen. I begynnelsen av november ble en høring gjennomført. Forslaget skal stemmes over på nyåret.  13.11.2015 (Veterinærinstituttet)