Bård Vegar Solhjell blir ny generalsekretær i WWF Verdens naturfond. – Miljøutfordringene er de mest kritiske verden står overfor akkurat nå. Det trengs konkrete løsninger, og WWF er en organisasjon som skaper løsninger. Derfor vil jeg jobbe der, sier Solhjell. Bård Vegar Solhjell overtar som generalsekretær i WWF Verdens naturfond etter Nina Jensen. Solhjell tiltrer stillingen 5. mars 2018.– Jeg … (WWF-Norge)