Åtte bjørner felt i år (Rovviltportalen)

Annonser:

Totalt åtte bjørner er felt i Norge i 2016. Det inkluderer skadefelling, lisensfelling og individer som er felt av andre årsaker. 15. oktober ble lisensfellingen avsluttet for i år. (Rovviltportalen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar