Artssammensetning, forekomst og lokal forflytning av fugler i et område styres i stor grad av mattilgang og tilgang på foretrukne oppholdsområder. Nå vil flere flyselskap jobbe med lufthavnene og å få ned antallet \ (Norsk Ornitologisk Forening)