Arter i skuddlinjen – høringssvar om jakt levert (Norsk ornitologisk forening)

Høringen om jakt, fangst og sanking har preget medias dekning av fuglerelaterte nyheter helt siden i vår. Diskusjonen rundt jakt på trost, arter på rødlisten og sanking av måkeegg er blant de tingene som har skapt størst engasjement. Nå har NOF levert sitt høringssvar! (Norsk ornitologisk forening)

Legg igjen en kommentar