© Paul Nicklen / National Geographic Stock / WWF-Canada border=0 align=left hspace=4 vspace=2 />Arter som narhval, isbjørn og klappmyss er blant taperne når varmere klima skaper grunnleggende forandringer i Arktis. Det går fram av en ny rapport fra WWF Verdens naturfond. WWF krever nå politisk respekt for iskanten og nye former for arktisk naturvern.– De fantastiske artene i Arktis er i en histori … (WWF-Norge)