Det ble rekord-deltakelse i årets første runde av Fotonøtta, med hele 95 innsendte svar. Av disse klarte 55 begge nøtter. Vi håper og tror på fortsatt stort engasjement når vi nedenfor presenterer sommerens to nøtter. Konkurransen ble opprinnelig publisert i juni i Vår Fuglefauna 2-2016. (Norsk ornitologisk forening)