Andøya Space Center AS planlegger å etablere en ny rakettskytebase, Andøya Space Port, i Bøvågen … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Andøya Space Center AS planlegger å etablere en ny rakettskytebase, Andøya Space Port, i Bøvågen og/eller på Bømyra i Andøy kommune. NOF er meget kritisk til valg av lokalisering, som er lite samstemt med nasjonale mål om stans i reduksjonen av naturmangfold. Området huser viktige hekkeområder både for våtmarks- og sjøfugler. http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/ … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar