Landbruk, veibygging og nye, store vannkraftverk utgjør de største truslene mot Amazonas-regnskogen. WWF ber Norge doble regnskoginnsatsen. Den nye Living Amazon Report viser hva som må til for å redde verdens største regnskog. Amazonas er verdens største regnskog med umistelige naturressurser. 10 prosent av verdens lager av karbon befinner seg her, det samme gjør mellom 17 og 20 prosent av verden … (WWF-Norge)