Akvakultur på blåtur (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Oppdrettsnæringen leter etter alternative områder for akvakulturanleggene. Ny teknologi, større anlegg og nye krav fra myndighetene gjør at man søker seg lengre ut i skjærgården, til dypere og mer eksponert farvann. Det gir utfordringer for et allerede hardt presset fugleliv. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar