Ærfuglen studeres i Vest-Agder

Annonser:

Ærfuglen sliter med å opprettholde hekkebestanden langs Vest-Agders kyst. Blant annet så er hekkebestanden i et overvåkingsområde i Farsund halvert bare i løpet av det siste tiåret. Nå tas nye metoder i bruk for å forsøke å finne ut mer om ærfuglen og årsakene til bestandsnedgangen.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.