Ærfuglen sliter med å opprettholde hekkebestanden langs Vest-Agders kyst. Blant annet så er hekkebestanden i et overvåkingsområde i Farsund halvert bare i løpet av det siste tiåret. Nå tas nye metoder i bruk for å forsøke å finne ut mer om ærfuglen og årsakene til bestandsnedgangen.