Ærfuglbestanden går ned, i Norge og andre steder i Europa. I perioden 2001-2012 er bestandsreduksjonen i Sverige på minst 50 %, og på 40-60 % i løpet av de siste 30 årene. Rask nedgang rapporteres fra Gotland (fra 7140 hunner på reir i 2007 til bare 1310 i 2015) og på Øland. En tilsvarende negativ utvikling er også observert i Finland. Nå har forskerne linket tilbakegangen til mangel på tiamin, et … (Norsk Ornitologisk Forening)