Mattilsynets forslag om å å tillate hobbyhold av reptiler og amfibier frarådes av Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og andre faginstanser. (Dyrevernalliansen)