Å sikre god forvaltning av havområdene våre er et kompleks oppgave, som ikke kan gjøres ved å … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Å sikre god forvaltning av havområdene våre er et kompleks oppgave, som ikke kan gjøres ved å opprette verneområder alene. Men der den biologiske produksjonen er særlig høy, og et stort antall rødlistede arter er samlet, må ekstra beskyttende tiltak settes inn. IBAene (Important Bird and Biodiversity Areas) våre er høyaktuelle for mer vern, og Stortinget har sagt at de skal prioriteres i vernearbe … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar