67 gauper felt under årets kvotejakt (Rovviltportalen)

Annonser:

Av en totalkvote på 82 gauper ble det felt 67 gauper i løpet av årets kvotejakt. Det ble felt desidert flest gauper i Sør-Norge og Midt-Norge, som også har flest antall registrerte familiegrupper. (Rovviltportalen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar