43 jervekull etter uttak (Rovviltportalen)

Annonser:

Overvåkingsdata fra Rovdata sammenholdt med tall for ekstraordinære hiuttak av jerv i vår gir et nettotall på 43 ungekull av jerv i Norge i 2016. (Rovviltportalen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar