3000 dvergterner på vingene! Det er resultatet etter fem år med målbevisst innsats for å øke bestanden i Storbritannia. 250 frivillige naturvernere har vært engasjert i prosjektet, som er 50 % finansiert av EU-midler. Bare å la seg inspirere Ola Elvestuen og Klima- og miljødepartementet (Norge). Vi har mange truede arter i Norge – vi kan vi også! https://www.birdguides.com/news/eu-funded-tern-proj … (Norsk Ornitologisk Forening)