25 nordiske miljøorganisasjoner krever felles redningsaksjon for ulven

Annonser:

Statsministrene i Norge, Sverige og Finland blir nå bedt om å beskytte den utrydningstruede ulven. NOF er blant de 25 nordiske miljøorganisasjoner som har signert et felles opprop på vegne av 800.000 medlemmer og støttespillere.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar