2018 er her, men vi unner oss et tilbakeblikk på året som har gått. Hva engasjerte oss mest i fjor? Knoppsvanen \ (Norsk Ornitologisk Forening)