180 000 til laksetrapp i Gygrefossen Gloppen: (Firda Tidend) (Dognews.no)

Annonser:

Elveeigarlaget Osen–Vestre Hyen har tidlegare utarbeidd ein femårsplan for å styrke laksebestanden i Osenvassdraget. Planen vil koste i alt 1,5 mill. kroner. Direktoratet for naturforvaltning har no gjeve tilsegn om tilskot på 180 000 kroner til renovering av laksetrapp. (Firda Tidend) (Dognews.no)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar