14 Nye Ramsar-områder i Norge

Norge har fått 14 nye Ramsar-områder. Ramsar-status gis til våtmarksområder som har internasjonal betydning for bevaring av arter og naturtyper. Blant de nye områdene registrerer vi at det er flere elvedelta og fuglefjell. Dette er habitater som det nylig også var fokus på i forbindelse med den nye rødlista for naturtyper.

Legg igjen en kommentar