Når du overveier flere hunder i husstanden

Det er deilig å ha en hund i hjemmet
Hunden er med på å gi oss mosjon, kjærlighet og glede i livet vårt. Men hva med hunden, kunne den trenge en lekekamerat? Hunden er jo et flokkdyr og ville sikkert kunne ha glede av å ligge tett med en annen firbeint, mens vi er på arbeid og på skole. Denne artikkelen handler om noen av de overveielsene, du bør gjøre deg, hvis du kunne tenke deg å ha flere hunder i husstanden.

De første overveielsene
Har du hund i forveien, er en av de første overveielsene du bør gjøre deg, naturligvis om hunden din i det hele tatt liker valper. Farer hunden din typisk i hodet på valper og andre hunder, er det antakelig ikke noen god idé at dere få en ny valp.

Du bør selvfølgelig ikke anskaffe deg en ny hund bare for å lette over den dårlige samvittigheten at den hunden du allerede har, skal er alene hjemme i mange timer. To hunder vil alltid kreve mer tid og aktivering, ikke mindre.

Mener du at hunden din ville er god med en valp, er det er en fordel å vente inntil den hunden du allerede har, er minimum 1½ -2 årer. På det tidspunktet har du forhåpentligvis få etablert et godt samarbeid med hunden din, og du er kommet gjennom perioden med kjønnsmodning, og de konfliktene som den eventuelt kan medføre.

En eller to valper?
Det kan generelt ikke anbefales å velge to valper fra samme kull, dvs. med samme alder. Umiddelbart kan det virke som en stor fordel. Men ett av problemene er at de hele tiden vil velge hverandre og du skal gjøre ekstra mye for å knytte dem til deg de har ikke bruk for at samarbeide med deg de har jo hverandre. Et annet problem kan oppstå,’ fra hundene blir kjønnsmodene. De kan ha problemer med å få etablert en innbyrdes rangorden og dette kan forårsake større eller mindre konflikter mellom dem.

Du skal også overveie kjønnet på den nye valpen. Har du flere hunder av hvert sitt kjønn, er det nødvendig å nøytralisere den ene. Ellers blir det ulidelig for deg og hundene omkring løpetid.

Problemer og forebyggelse av dem
Har du allerede problemer med din nåernde hund f.eks. at den ikke er trygg ved å er alene hjemme eller at den er angst for fyrverkeri kan det ikke anbefales å anskaffe seg en ny valp. Ofte vil det skje det at de voksenene angst vil smitte av på valpen, og så stå man plutselig med to hunder med problemer. Det kan imidlertid også forekomme at valpen hjelper hunden over angsten sin, men å anskaffe seg et nytt levende individ ut fra disse forutsetningene, er ifølge min oppfatning for usikker.

Det er ekstremt viktig at valpen også få opplevelser uten den voksne hunden. Både for å sosialisere den og for at valpen opplever at også du kan gi den tryggheten og artige aktiviteter. Man skal derfor avsette ekstra tid, også fordi valpen og den voksne har forskjellige behov. En liten valp har f.eks. ikke så mye behov for mosjon, men for gode positive opplevelser, som ender godt.

Det er også behov for å trene på å gjøre valpen trygg ved å er alene uten flokkameraten sin. Det er viktig å ha i bakhodet at det alltid ville kunne forekomme omstendigheter, hvor den første hunden faller vekk før nummer to gjøre det. Særlig hvis det er en stor aldersforskjell mellom dem. I siste uke besøke jeg til en atferdsbehandling i hjemmet en familie, som nylig hadde mistet deres gamle hund, og den unge hunden, som nå er blitt 1 år gammel, hadde aldri prøve å er alene før. Den hadde heller aldri er ute å gå tur uten sin gamle venn. Den familien har nå et svært kjedelig problem, fordi den unge hunden reagerer med svært sterk angst, når den skal er alene hjemme. Ikke bare er det synd for familien, men det er aller verst for hunden, som opplever en svært sterk separasjonsangst hver dag.

Alt i alt måtte man si at to hunder i husstanden kan gi dobbelt glede, men forutsetningene for beslutningen skal er i orden. Det skal noe som skal er til glede for begge parter.

Legg igjen en kommentar