Bruk av viltkameraer er en effektiv og lite arbeidskrevende måte å overvåke spillplasser på. I en artikkel i Ornis Norvegica viser Håkon og Finn Gregersen at bruk av spillplasser hos orrfugl kan registreres med denne teknikken uten nevneverdig arbeidsinnsats i felt. Metoden er også skånsom i forhold til forstyrrelser av spillplasser.