Det har vært en del skriverier i media om svanene i Sandvika. NOF har full forståelse for at man vil hjelpe fugler gjennom vinteren. Samtidig støtter vi viltnemnda i Bærums uttalelse i Budstikka, om at fuglene faktisk klarer seg best selv.