Nye funn viser at hunden og mennesket forsøkte å leve sammen allerede for 33 000 år siden – men istiden hindret samlivet fra å bli en suksess. De fleste forskere antar at ulven ble temmet – eller temmet seg selv, det er litt usikkert hvordan det hele foregikk – en gang i løpet av slutten av … (Dognews.no)