Alv Ottar Folkestad overlot lederklubba til Simon Rye på NOFs årsmøte på Herdla lørdag 21. april. Innkomne forslag på at årsmøtet skal behandle foreningens budsjett samt opprette en vedtektskomité ble forkastet. Per Stensland kommer inn igjen i NOFs sentralstyre, som for øvrig bærer preg av kontinuitet.