Sporer skal i det følgende forstås som den “ekstra” tåen (ulveklo) som hunden har. I flere rasebeskrivelser har det, i alle fall inntil nyere tid, vært opplyst at sporer skal fjernes. Spørsmålet er om fjerning av sporer vil være i … (Dognews.no)