Selv om vi har hatt en jevn økning i den fennoskandiske hekkebestanden av dverggås i de siste 5-6 årene har produksjonen de siste tre årene vært lav. De norske dverggjessene har fått mindre enn tretti unger i løpet av de siste tre årene til sammen.