Tjelden står på den globale rødlista, og du kan bidra til at vi får mer informasjon om arten i … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Tjelden står på den globale rødlista, og du kan bidra til at vi får mer informasjon om arten i Norge. Tjeld er årets fugl i 2018. https://www.austagderblad.no/fugl/dyreliv/jomfruland/dette-er-arets-fugl-i-norge-na-sees-det-farre-av-den-pa-fuglestasjon/s/5-6-132625 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

dyr hest hund-1 hund-3 hund_0 kattunge morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-9

Dyr er morsomme