Tidenes gavepakke til faunakriminelle (Foreningen Våre Rovdyr)

Annonser:

Konfidensielle rapporter med presise angivelser for hekkeforekomst av flere rødlistede rovfuglarter har vært tilgjengelig via Internett. Både lokaliteter for hekkende kongeørn, hubro og jaktfalk i vår nordlige fylker er publisert. For jaktfalk er UTM-koordinater for over 240 reirlokaliteter registrert med spredning til en hel verden. Rapportene er nå ikke lenger tilgjengelig, men skaden kan være u … (Foreningen Våre Rovdyr)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

hund_0 kattunge-2 kattunge morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr-9

Dyr er morsomme