To kommuner, Malvik og Hå,  holder i disse dager på med å behandle et vedtak som setter begrensninger for hvor mange hunder det kan bo i en boenhet. I Hå kommune bor Åse Lode, som i ti år har drevet … (Dognews.no)