Feller du elg, får du pengene for jaktkortet tilbake. Statskogs ordning med solojakt varer fram til jul. >> (Newswire Dyr)