Snart presenteres forslaget til statsbudsjettet 2019, og det vil bli mange diskusjoner rundt ulike … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Snart presenteres forslaget til statsbudsjettet 2019, og det vil bli mange diskusjoner rundt ulike prioriterer. Naturen trenger sårt et løft: dessverre går utviklingen feil vei for flere naturtyper og arter i Norge. Vi står midt i en global krise for naturmangfoldet. Uvettig sløsing med viktige naturareal og et overforbruk av fornybare ressurser gjennom et intensivt og arealkrevende jord- og skogb … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

dyr hest hund-1 hund-3 hund morsomme-dyr-8 morsomme-dyr-9 morsomme-dyr