I over en halv generasjon har bortimot 2.000 sider med fagstoff om hjorteviltforvaltning kommet ut. Årets utgave av Hjorteviltet er den tjuende årgangen, og er igjen fylt med interessante tema. (Hjorteviltet)