Sjimpansen Travis rev ansiktet av Charla Nash. Nå viser Nash seg for første gang på TV etter angrepet.