Intensive oppdrettsmetoder kan ligge bak monster-torskene som lokale fiskere fanger i Lyngen i Troms.