Det er stor rift om å jakte elg på statens grunn. Til de mest attraktive feltene har over 40 jaktlag meldt sin interesse. >> (Newswire Dyr)