Høyst overraskende kunne en sibirjernspurv plukkes ut av fangstnettene på Utsira fuglestasjon lørdag 6. august. Funnet var det første sikre for Norge, fra før er en ubestemt sibir-/svartstrupejernspurv registrert i Vest-Agder i 1992. Det er flere funn av sibirjernspurv i våre naboland.