Satellittmerket Hubro ved planlagte vindkraftverk i Snillfjord

Annonser:

NOFs prosjekt “Kartlegging av hubroens territoriebruk i fire ulike habitattyper” har resultater som viser at planlagte områder for vindkraftverk er viktige leveområder for hubro. Resultatene viser også at det er behov for strengere krav til konsekvensutredninger i forbindelse med vindkraftutbygginger.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

hund-1 hund-3 hund hund_0 morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr