Den nord-amerikanske spurvefugl-arten rødøyevireo ble registrert på Kvitsøy i Rogaland i begynnelsen av oktober. Dette var første funn av arten i Norge. Utrolig nok ble arten registrert også dagen etter på Karmøy – kanskje var det samme fugl. Det er 15 kilometer mellom de to lokalitetene.

Den nord-amerikanske spurvefugl-arten rødøyevireo ble registrert på Kvitsøy i Rogaland i begynnelsen av oktober. Dette var første funn av arten i Norge. Utrolig nok ble arten registrert også dagen etter på Karmøy – kanskje var det samme fugl. Det er 15 kilometer mellom de to lokalitetene.