I slutten av august i år fikk Norge for første gang besøk av generalsekretæren i Ramsarkonvensjonen. Dr. Christopher Briggs hadde møter med det norske embetsverket og naturvernorganisasjoner i Oslo. Oppholdet ble avsluttet med en befaring til Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem – et område som trues av planer om omfattende samferdselsprosjekter.