Det skulle bare gå fire dager fra sibirjernspurven hang i nettmaskene på Utsira, til neste førstefunn for landet dukket opp! En rødbrystspurv ble oppdaget på Lista i Vest-Agder onsdag 10. august. Vi kjenner bare til fire funn i Europa av denne arten fra tidligere.