Etter sammenbruddet i rovviltforhandlingene i Stortinget denne uken blir forliket fra 2004 stående ved lag. – Dette er det beste vi kunne håpe på innenfor de snevre rammer rovdyr og naturmangfold allerede har i Norge, sier styreleder Arne Flor i Foreningen Våre Rovdyr.- Det er klart at forliket i 2004 var et kraftig nederlag for hensynet til naturmangfoldet i Norge. Forhandlingene i Stortinget nå … (Foreningen Våre Rovdyr)