Lokalpolitikerne har sagt ja til utbygging av Siragrunnen vindkraftverk. NOF mener at man knapt kan finne en dårligere plassering av et offshore vindkraftanlegg, og at konsekvensutredningen ikke er god nok. Det er på tide at nasjonale og internasjonale miljømål blir tatt på alvor i kraftutbyggingssaker.