For tiende året på rad hadde NOF avd. Vest-Agder oppdrag med å overvåke bestandene og hekkesuksessen i fylkets sjøfuglreservater. Bestandene av mange arter er fremdeles lave i et historisk perspektiv, og det er dessverre lite som tyder på at denne trenden skal snu. Til tross for dette kunne vi i 2014 i hvert fall glede oss over svært god hekkesuksess hos bl.a. tyvjo og makrellterne!