Rovfiske gjør at fiskens arvemateriale forandrer seg.