Gjerder og kraftlinjer er de mest effektive rypejegerne. Hundretusener av fugl dør hvert år. Nå skal fugledøden stoppes.