Ornis Norvegica er i siget!

Annonser:

NOFs fagtidsskrift Ornis Norvegica er allerede godt i gang med årets årgang. De tre første artiklene i årgang 35 tar for seg høyaktuelle temaer som argumentasjon for jakt på hønsehauk, bestandsutvikling hos vipe, storspove og tjeld på Jæren samt sesongmessig endring i habitat hos storspove som hekker i jordbrukslandskapet.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

hund-3 hund_0 kattunge-2 morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-9 morsomme-dyr