Når Stortinget skal bestemme hvor mange ulv som skal leve i norsk natur, bør de minst femdoble antallet ulver. Dagens altfor lave bestandsmål gjør at ulven er kritisk truet av utryddelse i Norge.  (Foreningen Våre Rovdyr)